Silikonové kaučuky

Dvousložkové silikonové materiály ve formě neutrální kaučukové polotekuté až tekuté pasty, které po smíchání s katalyzátorem vulkanizují na silikonovou pryž. Silikonové kaučuky mají velmi nízkou adhezi k většině podkladů a výsledný vulkanizát má vynikající separační vlastnosti, toho se využívá při výrobě pružných forem. Další využití jako ochranné těsnící vrstvy v elektrotechnice a strojírenství.

Další přednosti silikonových kaučuků
 
  • snadná zpracovatelnost za běžných teplot
  • věrné zkopírování detailů při výrobě forem
  • pružnost vulkanizátu v širokém rozsahu teplot
  • tepelná odolnost v oblasti vysokých i velmi nízkých teplot
  • odolnost vůči vodě, UV záření i dlouhodobému vystavení náročným povětrnostním podmínkám
  • chemická odolnost
  • elektroizolační vlastnosti