Remmers MB 2K / Multi-Baudicht 2K 25KG + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 301425
Neohodnoceno
Značka: Remmers
4 334 Kč 3 582 Kč bez DPH
K dodání do 5-10 prac. dnů
Možnosti doručení

Bezrozpouštědlová minerální izolační stěrka modifikovaná plastem s vlastnostmi bitumenové stěrky.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití

 • Izolace staveb pod úrovní terénu u novostaveb i rekonstrukcí; vodorovné i svislé plochy
 • Izolační stěrka proti vodě z venkovní strany v systému Kiesol (bez vložky)
 • Do hloubky 9 m pod terénem
 • Lze napojit na vodostavební beton
 • Izolace soklu
 • Izolace pod dlažby a obklady
 • Lze použít na staré asfaltové vrstvy

Vlastnosti výrobku

 • Atest na radon
 • Vysoce tažná, ohebná, překlenuje trhliny nad 2 mm
 • Negativní tlak vody až 2 bary
 • Vysoká přídržnost
 • Vysoká zatížitelnost tlakem
 • UV stabilní

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102  Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103  Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte kontaminované části těla.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/
mezinárodními předpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Nevyplňujte toto pole:
IH Avatar autora PVC-P DEKPLAN 76 13.7.2020 17:47
Dobrý den, chci se zeptat zda je tento produkt vhodný k použití? Budu dělat vyvýšený záhon s přímým kontaktem se zeminou - rozměr d 6000x š 1000x v 500 mm. Potřebuji zaizolovat vnitřní a spodní část SM dřeva, děkuji za odpověď. Ivo Hanečka
Odpovědět