VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE V ÚTERÝ 28.5. PRACOVNÍ DOBA DOČASNĚ OMEZENA. OTEVŘENO BUDE POUZE DO 13:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Remmers SP Levell / Grundputz - vyrovnávací sanační omítka dle WTA 20KG + dárek k objednávce nad 1000Kč

Kód: 40120.1
Neohodnoceno
Značka: Remmers
921 Kč 761 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Vyrovnávací a soli jímající omítka dle WTA

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití:

 • pro vyrovnání silně nerovných podkladů pro další vrstvy omítky a jako podkladová omítka kumulující soli na vlhkých a solí zatížených podkladech 

Vlastnosti:

 • vysoká kapacita akumulace soli díky vysokému podílu kapilárně aktivních pórů
 • dlouhá trvanlivost v systému sanačních omítek
 • nanášení jedné vrstvy od 10 do 40 mm
 • lze zpracovat strojně
 • nestéká a nebřichatí
 • snadné zpracování a opracování povrchu
 • pojivo velmi odolné proti síranům
 • kapilárně savý
 • hloubka průniku vody: h > 5 mm
 • pórovitost: > 50 % obj.
 • hodnota μ: < 18
 • pevnost v tlaku odpovídá CS III
 • třída materiálu A1

Spotřeba:

cca 9,5 kg/m2 při tloušťce vrstvy 10 mm

Signální slovo: Nebezpečí
 
 
Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
 
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P260 Nevdechujte prach.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: