Dřevokazné houby - jak na prevenci a nápravu poškození

Použití přírodních materiálů při stavbách je nejen tradiční, ale v poslední době i velmi oblíbené. Zdravý životní styl tyto materiály pro jejich vlastnosti upřednostňuje. K nejčastěji vyžadovaným a esteticky vynikajícím prvkům patří dřevo. Právě proto, že se jedná o přírodní materiál, je potřeba dřevo náležitě ošetřit, jinak bude ohroženo výskytem dřevokazných hub. I když jsou některé dřevokazné houby jedlé nebo léčivé, nejedná se o druhy, které by dřevu neškodily. Je dobré myslet včas na prevenci, likvidace dřevokazných hub není jednoduchá.

Kdy se dřevokazná houba objevuje na dřevě

Dřevokazná houba není jediným nepřítelem dřeva. V domácnostech, na zahradách i ve volné přírodě můžeme často vidět dřevo napadené dřevokaznými houbami hmyzem či plísněmi. Dřevokazné houby se vyskytují tam, kde je zvýšená vlhkost. Venkovní dřevo nebo přímý styk s vodou nebo vlhkou zeminou vytvářejí ideální podmínky pro vznik a růst dřevokazných hub. Často je možno vidět dřevokazné houby na trámech pod střechami, kde nebyla provedena dostatečná izolace nebo byla narušena. Není-li dřevo ošetřeno, výrazně se zkrátí jeho životnost a bude podléhat postupné zkáze.

Jsou všechny dřevokazné houby škodlivé?

Ne všechny dřevokazné houby patří k obtížným škůdcům. Například jedlé dřevokazné houby v přírodě bývají často vyhledávány. Jedná se o léčivé dřevokazné houby, které jsou i záměrně pěstovány. K těmto houbám patří například dřevokazná hlíva ústřičná. Ta je oblíbená nejen jako léčivka, ale i jako součást různých pokrmů, protože obsahuje velké množství bílkovin. Mnozí lidé ji používají jako náhradu masa a sami ji pěstují. Pěstování dřevokazných hub není nijak složité, stačí se rozhodnout pro správný druh jedlé dřevokazné houby. Sadba bývá bez problémů k sehnání. Pokud by vás pěstování vlastních hub zajímalo, můžete si přečíst různé recenze lidí na dřevokazné houby.

mushrooms-295823_640

Hlíva ústřičná patří mezi velmi vyhledávané dřevokazné houby.

Dřevokazné houby na stromech nejsou nijak výjimečné

Dřevokazné houby rostoucí na stromech lze nalézt prakticky všude. Běžné dřeviny nejsou vůči dřevokazným houbám odolné, jedinou výjimkou je dub. Velmi často najdeme dřevokazné houby na bříze. Napadají i ovocné stromy v sadech.  Dřevokazné houby na ovocných stromech mohou být příčinou neprospívání stromu a jeho pozdějšího zániku. I zde je vhodná prevence postřikem, sanace dřevokazné houby by mohla znamenat zničení hostitele. Výskyt dřevokazné houby na jabloni může ohrozit celý sad. Dřevokazné houby na třešni patří také k obvyklým onemocněním, méně typické jsou dřevokazné houby na ořešáku.

Dřevokazné houby ukázkové druhy

Zpozorovali jste některou z dřevokazných hub na dřevě stavby nebo stromu a nejste si jisti, o jaký druh se jedná? Můžete použít atlas dřevokazných hub nebo si vyhledat odpovídající obrázek na internetu. Poté se můžete věnovat ošetření zasaženého dřeva. Nejčastější dřevokaznou houbou je dřevomorka, popřípadě outkovka. Hnědou hnilobu dřeva a jeho rozpad má na svědomí koniofora sklepní, čechratka sklepní, troudnatec růžový, trámovka plotní nebo pornatka, která ničí především jehličnany. Tyto houby se živí celulózou nebo ligninem a dokážou pronikat na velké vzdálenosti i přes kameny nebo stavební výplně.

Dřevokazné houby - likvidace svěřte odborníkům

Jestliže se ve vašem okolí objeví dřevokazné houby, snažte se o jejich likvidaci. Opatrně odstraňte napadená místa, uzavřete je do obalu a zničení svěřte specialistům. Pokud nebude dodržen postup a bezpečnostní opatření, hrozí roznesení hub do okolí. Nikdy nepalte dřevo sami, mohly by se rozšířit spory a napadení by se opakovalo. Specialisté vám mohou nabídnout různé způsoby sanace dřeva- odstranění napadených částí, plombování, podklady, vzduchové kapsy nebo sušení dřeva proti dřevokazným houbám tam, kde ještě k napadení nedošlo.

Preventivní péče je základem úspěchu

Udržovat dřevo v suchu by bylo nejjednodušším způsobem ochrany. To však nelze vždy zaručit. Proto nastupuje ochrana chemická. Obyčejná barva na dřevo či krycí lak neochrání dřevo dostatečně. Tento materiál přirozeně pracuje a tím narušuje celistvost barvy. Prasklinami pak dovnitř vnikají škůdci. Ideální volbou je impregnace speciálními prostředky. Ty se nanášejí nátěrem, který můžete provádět sami nebo tuto práci svěřit specialistům. Chemická ochrana se hodí především tam, kde je dřevo součástí nosných prvků nebo ho lze obtížně opravovat či nahrazovat.

Jak postupovat při nanášení impregnace

Základem je důkladné pročtení návodu. Zde se dozvíte, jaké ochranné pomůcky si máte připravit, jak nátěr naředit a jakým způsobem nanášet. Preventivní nátěry se obvykle nanášejí za teplot od 5 do 30 stupňů Celsia. Pak je nátěr stejnoměrný a jeho povrch celistvý. Většinou se provádí jedna nebo dvě aplikace. Na impregnaci je po zaschnutí možno nanést obvyklý krycí nátěr nebo lazuru. Další nátěr je nutný tam, kde je dřevo vystaveno povětrnostním vlivům. Životnost impregnace může být podle podmínek až 10 let. Během této doby jsou nutné pravidelné kontroly, přibližně po dvou letech. Ošetřit je nutné i všechny další zásahy a úpravy provedené po impregnaci.

Co dělat, je-li již dřevo napadené

Při sanaci dřeva napadeného dřevokaznými houbami nejdříve odstraňte napadenou část, dokud nezbyde jen zdravé dřevo. Povrch očistěte a odmastěte a postupujte dále podle návodu na přípravku pro ošetření dřeva a ochranu před dřevokaznými houbami. Pokud by se však jednalo o nosné prvky stavby nebo její konstrukci, je nutná spolupráce s odborníky, popřípadě posouzení statikem. Všem těmto komplikacím a obtížím je možno předejít použitím vhodných přípravků, které zaručují spolehlivou ochranu dřeva na profesionální úrovni. Ušetříte si tak pozdější značné náklady při sanaci dřevěných prvků a případné následné komplikace.