VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE V ÚTERÝ 28.5. PRACOVNÍ DOBA DOČASNĚ OMEZENA. OTEVŘENO BUDE POUZE DO 13:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zdraví na 1. místě

Práce s barvami na dřevo se může zdát snadná a někdy i zábavná, ale v každém případě je při této činnosti nutné myslet také na vlastní bezpečnost. Nikdy nezapomínejte, že každá barva je určitým druhem chemikálie, a tak je ochrana zdraví naprostou nezbytností. Je jedno, zda je barva vodou ředitelná či neředitelná, zacházet se s ní musí opatrně a s rozvahou. Předejdete tím úrazům či jiným zraněním.

Důležitá je i likvidace zbytků barev, ochrana oděvu a prostředí, ve kterém se barvy používají. Čím tedy začít a jak dále postupovat, abyste nepoškodili vlastní zdraví  a majetek a chovali se ekologicky i k životnímu prostředí?

Správné množství barvy si spočítejte předem

Kolik barvy vlastně budete potřebovat? To je otázka, kterou byste si určitě měli položit. Když si vypočítáte potřebné množství, nebudete muset řešit, jak naložíte s většími zbytky barvy. Nedělejte si velké rezervy, pořizujte pouze takové množství barvy, které doopravdy použijete. Vždy vám trochu barvy zbude. Tento přebytek se může hodit na případné opravy, proto je nutné ho dobře uložit. Nádobu s barvou pořádně uzavřete a uschovejte na takové místo, kde se k němu nebudou moci dostat děti ani domácí mazlíčci.

Jestliže musíte zbytky barev, lazur, rozpouštědel a dalších chemikálií zlikvidovat, rozhodně je nevylévejte do kanalizace ani je neodkládejte do běžného odpadu. Tento materiál patří do sběrného dvora, kde je možno odložit nebezpečný odpad.

Kde pracovat s barvami

Pokud budete s barvami na dřevo pracovat venku, zajistěte si, abyste nepotřísnili okolí nebo další vybavení v blízkosti prováděné práce. Natíráte-li uvnitř, dbejte na dostatečné větrání a velikost místnosti, ve které budete pracovat. Pokud byste delší dobu vdechovali výpary některých druhů barev, může se vám udělat nevolno, určité složení barev vyvolává ve vyšších koncentracích podráždění dýchacích cest, očí nebo pokožky. Důsledkem pak bývají nejrůznější záněty, jejichž léčba může být zdlouhavá.

Při natírání se rozhodně nesmí kouřit, pít nebo konzumovat potraviny. I malé množství požité barvy může podráždit nebo dokonce poškodit trávicí soustavu.

Jaké vybavení použít

  • K základnímu nutnému vybavení pro práci s nátěry na dřevo patří rukavice. Ty sundejte pouze při přestávkách nebo po ukončení práce.
  • Zvláště pokud pracujete s exteriérovými barvami, které mohou obsahovat různé přídavné chemické látky a rozpouštědla, používejte také ochranný oděv a respirátor. Ten vás ochrání před vdechováním látek škodících vašim plicím.
  • Ochranný oděv zabrání nejen znečištění vašich šatů, ale také poškození pokožky.
  • Podobně ochráníte i okolí, podlahy a další předměty – k tomu využijete ochranné pásky a plachty.
  • S udržením pořádku při natírání vám pomohou i nejrůznější doplňky, jako jsou štětce, válečky v mnoha velikostech, nádoby a další přístroje a nástroje.

Hygiena po práci je také důležitá

  • Po sundání pracovních rukavic si omyjte ruce vodou a mýdlem. Voda postačí k odstranění nezaschlých skvrn po ředitelných barvách.
  • Zaschlé skvrny a syntetickou barvu z pokožky očistíte s pomocí ředidla. Zde je pak nutné umýt ruce znovu vodou a mýdlem a ošetřit mastnějším pečujícím krémem.
  • Došlo při práci k zasažení očí? Pak oko vymyjte s použitím většího množství vody a urychleně vyhledejte odborného lékaře.
  • Nadýcháte-li se výparů z barvy, opusťte nebezpečné místo a při větších dýchacích obtížích volejte lékařskou pomoc.

V každém případě se vždy držte návodu výrobce, který najdete na obalu materiálu, nebo se poraďte s prodejcem, který vám vysvětlí, jakým způsobem nejlépe postupovat a může vám doporučit i nejvhodnější ochranné pomůcky.