Biocidní přípravek

Biocidní přípravek (biocid) je látka nebo směs určená k hubení, odpuzování nebo omezování škodlivých organismů všude tam, kde nepříznivě působí na člověka nebo životní prostředí.

„Škodlivým organismem“ jsou v této oblasti považovány například viry, bakterie, plísně, zelené řasy, dřevokazný hmyz.