fládr

Fládr neboli fládrovaná struktura je termín vyjadřující přirozenou strukturu, která vzniká při řezu dřevem včetně zobrazení letokruhů v příčném i podélném směru. V přeneseném významu pak označuje jakoukoliv jinou kresbu, strukturu, texturu povrchu přirozeného dřeva.