Konzervace

Pravidelné prohlížení dřeva a podchycení případné okamžité konzervace a ošetření prodlužují jeho trvanlivosti. V případě dřevěných povrchů používaných v exteriéru je vhodné dřevo na jaře nebo na podzim prohlédnout, jestli se neobjevily prasklinky, nepoškodil ochranný povlak nebo jestli se nevyskytly biokoroze. Čím dříve objevíme výše uvedená ohrožení, tím efektivněji budeme schopni ochránit dřevo před dalším zničením. Dřevo využívané v lese nebo ve velmi znečištěném prostředí je nutno jednou ročně jemně umýt vodou s malým množstvím neagresivního mycího prostředku. Odstraníme tak potencionální zárodky podhoubí a nečistot, které mohou reagovat s vodou a vytvářet na ochranných povlacích roztoky s korozním působením.