Vrstvy

Při určení nezbytného počtu vrstev a jejich tloušťky je nutno postupovat v souladu s pokyny výrobce u jednotlivých produktů. Příliš malé množství aplikované vrstvy zkracuje ochrannou lhůtu, příliš velké množství může způsobit praskání a odlupování povlaku (obzvlášť v případě prostředků tvořících ochranný nátěr). Všeobecně se doporučuje aplikovat více slabších nátěrů nežli méně silnějších vrstev pro docílení dokonalého efektu. Aplikace tenkovrstvé lazury na silnovrstvou lazuru se nedoporučuje, jelikož se ztrácejí přednosti tenkovrstvé lazury, jako např. hloubková penetrace a zvýraznění kresby dřeva. Povrch již natřený silnovrstvou lazurou snižuje penetraci následného nátěru. Opačný postup je možný a docílí se tak zvýšené ochrany dřeva. Je však nezbytné dodržovat doporučený aplikační postup.