Ochrana dřeva

Soubor opatření proti škodlivým vlivům jako jsou vlhkost, UV-záření, plísně a houby, mikroorganismy atd. Opatření mohou být konstrukční, chemická nebo pomocí ochranných nátěrů.