silnovrstvá lazura

Silnovrstvá lazura a krycí barvy na dřevo lze použít jen u dokonale suchého dřeva – což je nyní 17 % vlhkosti (pro ilustraci do sušičky dřeva jde dřevo pokácené třeba i 80 %, ze sušičky vychází zhruba na 8–12 %, ale zpětně se znovu dostává 17–18 % přirozeně natáhne vlhkost z okolí).

Prakticky všeobecně silnovrstvá lazura se používá spíše na dveře, okenice, okna, podbití, obložení domů – tzn. rozměrově stálé prvky, které již svoji velikost např. podle vlhkosti a teploty nemění.

Silnovrstvá - vsakuje se povrchově. Ochranný film tvoří na povrchu dřeva, doba fungování je 5-6 let. Dřevo je látka živá, dokáže vlhkost vždy pohltit. Voda se nahromadí v jednom bodě, kudy pak prochází ven a tím se poruší lazura.