VOC

Těkavé organické látky (VOC) mají negativní vliv na lidské zdraví, proto vybírejte barvy s co nejnižším obsahem VOC.