Zašednutí

UV – záření přeměňuje lignin fotochemicky na látku rozpustnou ve vodě, což vede postupně k blednutí a později k zašednutí povrchu dřeva. Kromě vzhledu nemá zašednutí žádný vliv na technické vlastnosti dřeva (ubývající lignin již ano – dřevo ztrácí pružnost).