Tikkurila PANSSARIMAALI 2,7L + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 3203595/Z2 3203595/Z 3203595/266 3203595/267 3203595/268 3203595/269 3203595/270 3203595/271 3203595/272 3203595/273 3203595/274 3203595/275 3203595/276 3203595/277 3203595/278 3203595/279 3203595/280 3203595/281 3203595/282 3203595/283 3203595/284 3203595/285 3203595/286 3203595/287 3203595/288 3203595/289 3203595/290 3203595/291 3203595/292 3203595/293 3203595/294 3203595/295 3203595/480 3203595/481 3203595/482 3203595/483 3203595/484 3203595/485 3203595/486 3203595/487 3203595/488 3203595/489 3203595/490 3203595/491 3203595/492 3203595/493 3203595/494 3203595/495 3203595/496 3203595/497 3203595/498 3203595/499 3203595/500 3203595/501 3203595/502 3203595/503 3203595/504 3203595/505 3203595/506 3203595/507 3203595/508 3203595/509 3203595/510 3203595/511 3203595/512 3203595/513 3203595/514 3203595/515 3203595/516 3203595/517 3203595/518 3203595/519 3203595/520 3203595/521 3203595/522 3203595/523 3203595/524 3203595/525 3203595/526 3203595/527 3203595/528 3203595/529 3203595/530 3203595/531 3203595/532 3203595/533 3203595/534 3203595/535 3203595/536 3203595/537 3203595/538 3203595/539 3203595/540 3203595/541 3203595/542 3203595/543 3203595/544 3203595/545 3203595/546 3203595/547 3203595/548 3203595/549 3203595/550 3203595/551 3203595/552 3203595/553 3203595/554 3203595/555 3203595/556 3203595/557 3203595/558 3203595/559 3203595/560 3203595/561 3203595/562 3203595/563 3203595/564 3203595/565 3203595/566 3203595/567 3203595/568 3203595/569 3203595/570 3203595/571 3203595/572 3203595/573 3203595/574 3203595/575 3203595/576 3203595/577 3203595/578 3203595/579 3203595/580 3203595/581 3203595/582 3203595/583 3203595/584 3203595/585 3203595/586 3203595/587 3203595/588 3203595/589 3203595/590 3203595/591 3203595/592 3203595/593 3203595/594 3203595/595 3203595/596 3203595/597 3203595/598 3203595/599 3203595/600 3203595/601 3203595/602 3203595/603 3203595/604 3203595/605 3203595/606 3203595/607 3203595/608 3203595/609 3203595/610 3203595/611 3203595/612 3203595/613 3203595/614 3203595/615 3203595/616 3203595/617 3203595/618 3203595/619 3203595/620 3203595/621 3203595/622 3203595/623 3203595/624 3203595/625 3203595/626 3203595/627 3203595/628 3203595/629 3203595/630 3203595/631 3203595/632 3203595/633 3203595/634 3203595/635 3203595/636 3203595/637 3203595/638 3203595/639 3203595/640 3203595/641 3203595/642 3203595/643 3203595/644 3203595/645 3203595/646 3203595/647 3203595/648 3203595/649 3203595/650 3203595/651 3203595/652 3203595/653 3203595/654 3203595/655 3203595/656 3203595/657 3203595/658 3203595/659 3203595/660 3203595/661 3203595/662 3203595/663 3203595/664 3203595/665 3203595/666 3203595/667 3203595/668 3203595/669 3203595/670 3203595/671 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Tikkurila
1 300 Kč 1 132 Kč 1 333 Kč 1 613 Kč 1 456 Kč 1 580 Kč 1 501 Kč 1 333 Kč 1 501 Kč 1 501 Kč 1 412 Kč 1 456 Kč 1 378 Kč 1 613 Kč 1 781 Kč 1 703 Kč 1 815 Kč 1 378 Kč 1 658 Kč 1 580 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 860 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 501 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 501 Kč 1 580 Kč 1 736 Kč 2 106 Kč 1 333 Kč 1 580 Kč 1 412 Kč 1 501 Kč 1 703 Kč 2 218 Kč 1 333 Kč 1 456 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 736 Kč 2 016 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 580 Kč 1 736 Kč 1 736 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 860 Kč 1 658 Kč 1 333 Kč 1 412 Kč 1 501 Kč 1 613 Kč 1 736 Kč 1 781 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 580 Kč 1 736 Kč 1 613 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 535 Kč 1 703 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 501 Kč 1 456 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 501 Kč 1 580 Kč 1 613 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 535 Kč 1 456 Kč 1 535 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 535 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 378 Kč 1 781 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 501 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 333 Kč 1 456 Kč 1 412 Kč 1 456 Kč 1 501 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 703 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 412 Kč 1 456 Kč 1 613 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 412 Kč 1 658 Kč 1 613 Kč 1 703 Kč 1 658 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 501 Kč 1 535 Kč 1 535 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 501 Kč 1 703 Kč 1 658 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 535 Kč 1 456 Kč 1 300 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 501 Kč 1 456 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 501 Kč 1 535 Kč 1 456 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 378 Kč 1 456 Kč 1 378 Kč 1 535 Kč 1 333 Kč 1 412 Kč 1 535 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 456 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 501 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 333 Kč 1 412 Kč 1 412 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 860 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 333 Kč 1 378 Kč 1 412 Kč 1 412 Kč od 1 132 Kč 1 074 Kč bez DPH 936 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 472 Kč bez DPH 1 407 Kč bez DPH 1 500 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 370 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 537 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 435 Kč bez DPH 1 740 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 407 Kč bez DPH 1 833 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 435 Kč bez DPH 1 666 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 435 Kč bez DPH 1 435 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 537 Kč bez DPH 1 370 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 435 Kč bez DPH 1 472 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 435 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 407 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 306 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 472 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 407 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 370 Kč bez DPH 1 333 Kč bez DPH 1 407 Kč bez DPH 1 370 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 407 Kč bez DPH 1 370 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 074 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 269 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 203 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 240 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 537 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 102 Kč bez DPH 1 139 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH 1 167 Kč bez DPH od 936 Kč bez DPH
SKLADEM SKLADEM (1 ks) SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM Zvolte variantu
vzornik facade
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

alkydovou barvu určenou zejména pro kovové povrchy.

TECHNICKÝ LIST

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Tikkurilla PANSSARIMAALI (Alkydová barva pro kovové povrchy) 2,7L pololesk

Jedná se o alkydovou barvu určenou zejména pro kovové povrchy. Tato barva ochrání kov před korozí díky svému aktivnímu antikoroznímu pigmentu. Produkt nalezne široké uplatnění a to jak pro nátěr plechových střech, okapových systémů, potrubí, ochranných plechů, zábradlí či ocelových konstrukcí.

PANSSARIMAALI od Tikkurilly je ideální volbou pro venkovní nátěry základových, žárově pozinkovaných, hliníkových či ocelových povrchů nebo povrchů v minulosti ošetřených alkydovými barvami.

K dispozici v různých barevných odstínech.

Doba schnutí na dotek cca 3-5 hodin, další vrstvu doporučujeme nanést po 24 hodinách.

Produkt dobře odolává povětrnostním podmínkám a to i v průmyslovém či mořském ovzduší. Nátěr se vlivem počasí stane postupem času matným.  PANSSARIMAALI odolává terpentrýnu či metylalkoholu. Není však odolná vůči silným ředidlům. Je však odolný mastnostě (tukům a olejům).

Nářadí očistěte přípravkem Pensselipesu.

 

Výhody Tikkurilla PANSSARIMAALI:

 • Odolnost vůči povětrnostním podmínkám
 • Odolnává průmyslovému i mořskému ovzduší
 • Odolává terpentýnu či metylalkoholu
 • Odolává mastnotě
 • Chrání před korozí

 

Tikkurilla PANSSARIMAALI je vhodná pro:

 • Plechové střechy
 • Okapové systémy
 • Potrubí
 • Ochranné plechy
 • Zábradlí
 • Ocelové konstrukce

 

Práci s tímto produktem zvládne každý kutil a řemeslník

Před použitím produkt důkladně promíchejte.

Aplikujte ideálně štětcem nebo sprejem.

Vydatnost 8-12m2.

Dbejte pokynů uvedených v technickém listě.

Doba schnutí na dotek 3-5 hodiny.

 

Pokud vám zůstane nátěr jak jej skladovat ?

 • Skladujte v suchu v důkladně uzavřeném originálním obalu a chraňte před mrazem. 
 • Malý zbytek nevyužitého prostředku přelít do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění.
  Když vám barva zbyde, plechovku pečlivě zavřete a otočte ji dnem vzhůru, aby se zamezilo přísunu vzduchu. Můžete si ji tak bez starostí schovat na příští rok.

 

Jak vám zboží přijde zabalené ?

Zboží pečlivě balíme do speciálně vyrobených 3 vrstvých kartonových krabic. Volný prostor vyplňujeme kartonovou vlnou, celé balení je jednoduše recyklovatelné.

 76

Většinu olejů, lazur, barev a laků máme skladem a odesíláme ihned


Informace o jednotlivých přepravních společnostech (DPD,PPL,Geis a Česká Pošta) a odběrových místech jsou na stránce Přeprava.

 https://cdn.myshoptet.com/usr/www.barvy-na-drevo.cz/user/documents/upload/ECO%20POXY/1_IMG_0221.jpg

TECHNICKÝ LIST

Doplňkové parametry

Kategorie: Tikkurila PANSSARIMAALI
Objem v litrech: 2,7L
Výtěžnost při jednom nátěru:: 8 - 10 m2/l
Orientační cena za m2 při jednom nátěru: 40Kč/m2
S BALENÍM natřete PLOCHU (při jednom nátěru):: 24,3m2
Výtěžnost při jednom nátěru (NAHRUBO OPRACOVANÉ DŘEVO): 6m2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: