Tikkurila Valtti Color - 2,7L - 5058 - Varvikko + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 8265
Neohodnoceno
Značka: Tikkurila
1 497 Kč 1 237 Kč bez DPH
SKLADEM
Možnosti doručení

Tenkovrstvá polotransparentní lazura na dřevo. Lazura je určena pro dřevo v exteriéru.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
které odešleme do 24 hodin
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Tikkurila Valtti Color - 2,7L - 5058 - Varvikko

Jedná se o tenkovrstvou polotransparentní lazuru na dřevo. Lazura je určena pro dřevo v exteriéru. Tikkurila VALTTI COLOR chrání dřevo před povětrnostními podmínkami, zpomaluje nepříznivý vliv vlhkosti, chrání před UV zářením a před mikroby. Tato lazura při prvním nátěru nevytváří pevný film, ale vrstva se do povrchu vstřebává.

 

Výhody VALTTI COLOR:

 • Ochrana před povětrnostními podmínkami
 • Zpomaluje vliv vlhkosti
 • Chrání před UV zářením
 • Ochrana před mikroby
 • Nátěr se vstřebává
 • Nevytváří na povrchu film

 

VALTTI COLOR se hodí pro dřevo v exteriéru:

 • Dřevěné stěny
 • Dveře
 • Okna
 • Ploty
 • Přístřešky
 • Dřevěné balkony
 • Sruby apod.

 Valtti Color New | Tikkurila

 

Práci s tímto produktem zvládne každý řemeslník a kutil

Povrch před aplikací musí být suchý, čistý, zbavený všech nečistot a mastnoty.

Staré nátěry důkladně odstraňte.

Produkt je určený k přímému použití, není třeba jej ředit.

Přetíratelný po 24 hodinách.

Vydatnost při opracovaném dřevu 8-12m2/L. Při neopracovaném dřevu 4-8m2/L.

Dbejte údajů uvedených v technickém listě produktu.

 

Pokud vám zůstane nátěr jak jej skladovat ?

 • Skladujte v suchu v důkladně uzavřeném originálním obalu a chraňte před mrazem. 
 • Malý zbytek nevyužitého prostředku přelít do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění.
  Když vám barva zbyde, plechovku pečlivě zavřete a otočte ji dnem vzhůru, aby se zamezilo přísunu vzduchu. Můžete si ji tak bez starostí schovat na příští rok.

 

Jak vám zboží přijde zabalené ?

Zboží pečlivě balíme do speciálně vyrobených 3 vrstvých kartonových krabic. Volný prostor vyplňujeme kartonovou vlnou, celé balení je jednoduše recyklovatelné.

 

Většinu olejů, lazur, barev a laků máme skladem a odesíláme ihned


Informace o jednotlivých přepravních společnostech (DPD,PPL,Geis a Česká Pošta) a odběrových místech jsou na stránce Přeprava.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží, které se míchá na objednávku, nelze u tohoto zboží uplatnit 14-ti denní lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy a následné vrácení zboží, protože se k takovémuto zboží 14 denní lhůta na vrácení zboží nevztahuje.  

Signální slovo: Nebezpečí
 
Údaje o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P310, P331 PŘI POŽITÍ: Okamţitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


TECHNICKÝ LIST

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Tikkurila VALTTI COLOR (Tenkovrstvá lazura na dřevo)
Objem v litrech: 2,7L
Tikkurila barvy: Varvikko/5058
Výtěžnost při jednom nátěru:: 8 - 12 m2/l
Orientační cena za m2 při jednom nátěru: 29Kč/m2
S BALENÍM natřete PLOCHU (při jednom nátěru):: 27m2
Výtěžnost při jednom nátěru (NAHRUBO OPRACOVANÉ DŘEVO): 6m2

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: