VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE V ÚTERÝ 28.5. PRACOVNÍ DOBA DOČASNĚ OMEZENA. OTEVŘENO BUDE POUZE DO 13:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Remmers SP Top Q2 / Feinputz - sanační jemný štuk 25KG + dárek dle vlastního výběru k objednávce

Kód: 40825.1
Neohodnoceno
Značka: Remmers
1 271 Kč 1 050 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Jemná minerální štuková omítka v sanačním omítkovém systému Remmers

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

OBLASTI POUŽITÍ:

  • Vytváří jemný, uzavřený, přetíratelný a tapetovatelný povrch
  • Sanace trhlin

 

VLASTNOSTI:

  • Vodoodpudivý w ≥ 0,5 kg/m²h0,5
  • Vysoce prodyšný sd < 0,5m
  • Vláčný, snadno se nanáší a hladí
  • V jedné vrstvě 2-5 mm
  • Zrnitost ≤ 0,5 mm
  • Pevnost v tlaku: CS I

Signální slovo: Nebezpečí

  

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozumělijim.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: