VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ BUDE V ÚTERÝ 28.5. PRACOVNÍ DOBA DOČASNĚ OMEZENA. OTEVŘENO BUDE POUZE DO 13:30. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Remmers SP Top White / Sanierputz altweiss WTA - sanační omítka dle WTA 20KG + dárek k objednávce nad 1000Kč

Kód: 40220.1
Neohodnoceno
Značka: Remmers
688 Kč 569 Kč bez DPH
nedostupné - dostupnost na dotaz
Možnosti doručení

Vlákny armovaná sanační omítka dle WTA.

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Oblasti použití:

 • pro opravy, renovaci a sanaci vlhkých ploch zatížených škodlivými solemi které jsou vhodné k omítání, jako např. cihly, opuka, beton, pórobeton, lomové zdivo apod.

Vlastnosti:

 • pojivo s vysokou odolností proti síranům a nízkým obsahem alkálií
 • snadno se zpracovává, lze ji nanášet v tloušťce až 30 mm v jedné vrstvě
 • strojně zpracovatelná
 • vysoká nestékavost začerstva
 • podporuje vysychání, je odolná proti solím a síranům, má velký aktivní objem pórů (> 50 %)
 • zamezuje ztrátám tepla v důsledku provlhání
 • nedochází ke kondenzaci vody na povrchu
 • nedochází ke kondenzaci vody na povrchu
 • pevnost v tlaku: CS II
 • třída reakce na oheň A1
 • barva starobílá

 

Spotřeba:

 • cca 8,5 kg/m2 na každý cm tloušťky

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti
H315 Dráždí kži.
H318 Zp
sobuje vážné poškození oí.
 
Bezpečnostní pokyny
P101 Je-li nutná lékaská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah d
tí.
P103 Pe
livsi pette všechny pokyny a ite se jimi.
P260 Nevdechujte prach.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný od
v/ochranné brýle/obliejový štít/chránisluchu.
P301+P310 P
I POŽITÍ: Okamžitvolejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMANÍ STEDISKO/lékae.
P302+P352 P
I STYKU S KŽÍ: Omyjte mýdlem a velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PI ZASAŽENÍ OÍ: Nkolik minut opatrnvyplachujte vodou. Vyjmte kontaktní oky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraujte ve vyplachování.
P332+P313 Pi podráždní kže: Vyhledejte lékaskou pomoc/ošetení.
P405 Skladujte uzam
ené.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/
mezinárodními pedpisy.
 

TECHNICKÝ LIST

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: