Terasové dřeviny

Terasové dřeviny 

V nejčastějších případech se o terasových dřevinách mluví jako o exotickém dřevě. Toto dřevo je potřeba nechat zhruba 3 měsíce před nátěrem zvětrat. Exotické dřeviny jsou plné vlastních olejnatých látek, které se během této doby vyplavují a uvolňují tak místo pro vstup ochranných olejů do struktur dřeva.

Pokud nátěr uspěcháte a dřevo bude mít pořád vysoké procento vlastních olejů, nedojde k propojení nátěru se dřevem a nátěr se tak již po prvním dešti začne loupat. Je třeba respektovat vlastnosti všech druhů dřeva. Například dřevina Ipe má hustotu 1200kg/m3.

Renovační nátěry jsou potřeba po roce, maximálně po dvou, aby byl nátěr pořád v dobré optické kondici. 

terasa a1

Terasové oleje

Terasy ve venkovním prostředí, vhodné ze dřeva exotického i jehličnatého – minimálně však od borovice kvůli tvrdosti dřeva. K ošetření teras použijeme terasové oleje. Možný i na venkovní nábytek. Obsahuje 45 % sušiny, 12 % pigmentace. Aplikuje se ve 2 nátěrech štětcem s šířkou 150 mm. Doba schnutí mezi nátěry je 10-12 hodin.

Barevné odstíny přizpůsobte typu dřeviny. Proces stárnutí dřeva u vodorovně položených dřev je rychlejší, odvíjí se tak od toho i interval renovací. Možno i na fasády na termo dřeva. Renovace cca 1 za rok, nebo 2 roky. Na slunných místech, nebo při zavlažování jde vidět potřeba renovačního nátěru dříve než na místech pod stromy bez slunce. Paprsek se od chráněného dřeva odrazí, v opačném případě ho dřevo pohltí.  Barva č.007 bez pigmentu je tudíž i bez UV ochrany. 

terasa a2