ZMODRÁNÍ Dřeva

Modročerné mapy na povrchu dřeva, zvláště smrku a borovice. Způsobují ho mikroskopické houby a plísně, žijící na povrchu dřeva při vlhkosti vyšší než 21%.

Dřevo, které bývá vystaveno vysoké vlhkosti, by mělo být předběžně chráněno fungicidním impregnačním napouštědlem. Tento bezbarvý, do hloubky pronikající prostředek zajistí úplnou ochranu dřeva před houbami, způsobujícími modrání a hnilobu. Impregnační nátěr neboli napouštědlo se kvůli fungicidním komponentům používá zejména v exteriéru pro ochranu dřeva proti hnilobně, modrání nebo dřevokaznému hmyzu. Penetruje do hloubky a dlouhodobě chrání dřevo. Vyrovnává savost podkladu a optimalizuje strukturu natíraného materiálu pro nanášení další vrstvy vrchního nátěr, např. lazury Remmers nebo Osmo