Jak ochránit dřevo před dřevokazným hmyzem

Dřevěné stavby a nejrůznější vybavení ze dřeva provázejí lidstvo již od nepaměti. Poskytují nám pohodlí a pocit, že jsme stálou součástí přírody. Útulná obydlí však s námi sdílí i další obyvatelé, kteří se usídlili právě v dřevěných částech staveb nebo nábytku. Jde o nejrůznější druhy dřevokazného hmyzu, nenápadné ničitele, o kterých nemusíme po dlouhou dobu vědět. Po nějaké době se projeví různými zvuky a občasnými hromádkami jemného prachu ze dřeva, které požírají larvy tohoto hmyzu. O které druhy dřevokazů se jedná a jak na ně?

Kde žije dřevokazný hmyz

Tito drobní škůdci se vyskytují nejčastěji ve vyschlém dřevě. Dřevokazní brouci škodí dřevěným konstrukcím, podlahám, nábytku i dalším dřevěným předmětům. Jsou nepřáteli všech, kdo mají doma starožitný nábytek a doplňky ze dřeva. Největší škodu působí larvy, které se dřevem prokousávají a postupně vytvoří celý labyrint chodeb, které jsou mezi sebou propojené. Tím tito dřevokazní škůdci naruší strukturu dřeva a to se postupně rozpadá na prach. Na povrchu napadených předmětů je vidět malé kulaté dírky, výletové otvory. Když je ticho, například v noci, je možno slyšet chroupání. To je typické hlavně pro tesaříky. Dalším nebezpečím pro napadené dřevo jsou dřevokazné houby a plísně, které škůdci do chodbiček přivlečou.

Druhy dřevokazného hmyzu

Kteří dřevokazní brouci v domácnosti se nejčastěji vyskytují? Je to červotoč proužkovaný nebo umrlčí, tesařík krovový, dřevokaz čárkovaný, hrbohlav parketový, pilořitky, dřevokazní mravenci a létající dřevokazný hmyz. Pokud chcete, aby případná likvidace dřevokazného hmyzu byla úspěšná, měli byste se s jednotlivými druhy seznámit.

 • Červotoč proužkovaný měří necelý půlcentimetr, k jeho typickým znakům patří hnědá barva, která se pohybuje v odstínech od světlé až po tmavou. Krovky jsou ozdobené řadou 10 rovných pruhů s výrazným tečkováním. Škodí především na dřevě z jehličnanů. Chodbičky vyvrtané larvami se drží letokruhů dřeva. Larva má poměrně dlouhý vývoj, od jednoho roku do tří let. Červotoče najdeme jak v nábytku, tak ve stavebních konstrukcích. Špatně snáší příliš vysoké nebo naopak nízké teploty. 
 • Červotoč umrlčí je o něco větší, jeho tělo je tmavší černohnědé barvy, a u zadních rohů má zlatožluté skvrnky. Žije převážně v noci. Jeho cílem je dřevo v místech, kde působil silnější mráz. Ničí jak dřevo z jehličnanů, tak z listnáčů. Tento dřevokazný brouk napadá trámy střech, prkna podlah, trámy a všechna místa, kde je dřevo vlhké nebo kam zatéká. Většinou neškodí na nábytku. Kromě těchto dvou druhů červotočů patří mezi dřevokazný hmyz i další červotoči, jejich výskyt však není tak velký. 
 • Tesařík krovový je největším škůdcem na používaném dřevu. Jeho larvy jsou největší a nejžravější. Brouci mohou měřit až 2,5 cm a mají kratší tykadla. Bývají žlutohnědí, černí nebo červenohnědí. Na středu krovek mají dva nevýrazné příčné pruhy a dvě našedlé skvrny. Jejich cílem jsou především předměty ze dřeva jehličnanů. Larvy jsou při své činnosti hlučné a je možno slyšet zřetelné chroupání. Vyvíjejí se neskutečně dlouhou dobu, dokáží dřevo dokonale rozložit. Podobné obtíže způsobují i další druhy tesaříků. 
 • Dřevokaz čárkovaný měří méně než půl centimetru. Tělo je načervenalé a hnědožluté, krovky žluté s tmavým okrajem. Dřevo znehodnocují samičky vyhloubení kolmé chodby, larvy pak vytvářejí další chodbičky také kolmo k hlavní chodbě. Protože vyžírají do hloubky, dřevo zcela zničí. Škodí především na jehličnanech, některé další druhy napadají i listnáče. 
 • Hrbohlav parketový je malý půlcentimetrový červenohnědý brouk. Ničí hlavně tvrdé dřevo, jeho oblíbenou pochoutkou jsou právě dubové parkety. Napadá i exotické dřevo, nalézt je ho možno i v přírodním prostředí, v dubových lesích. Nepříjemné je, že se mu daří přežívat i celý proces zpracování dřeva a svou činnost neomezuje jen na vyschlé dřevo. Likvidace dřevokazného hmyzu tohoto typu je obtížná, většinou je nutno kombinovat chemické přípravky a ozařování. 
 • Pilořitka dřevokazná patří mezi létající dřevokazný hmyz. Je podobná vose, samečci jsou černí, samičky mají žlutý zadeček s viditelným kladélkem. Larvy kladou do dřeva jehličnatých i listnatých stromů. Nejraději mají čerstvé dřevo, které ještě nebylo zbavené kůry. Pod kůru pak kladou vajíčka. 
 • Dřevokazný mravenec je jedním z největších druhů mravenců. Má tělo a hlavu černé barvy, část zadečku a hruď je načervenalá. Jde o dlouhověký hmyz žijící v organizovaném společenství. Dřevo nežere, ale vytváří v něm chodbičky. Dřevo se tak zeslabuje a bývá napadáno plísněmi, které ho definitivně zničí. Nejraději mají dřevo jehličnanů. Dřevokazní mravenci mohou být agresivní a pokousat i člověka.

       cervotoc 2  tesarik 2

      Červotoč a tesařík patří mezi nejvíce rozšířený dřevokazný hmyz u nás.

 

Podle čeho se pozná napadení dřevokazným hmyzem?

Přítomnost dřevokazného hmyzu poznáte podle několika znaků, které není možno přehlédnout:

 • výletové otvory, které vypadají jako dírky do dřeva
 • zvuk chroupání pocházející od larev, živících se dřevem
 • živí či mrtví brouci
 • piliny pod výletovými otvory

Protože larvy žijí ve skrytu, postřehnete jejich přítomnost většinou až při posunování nábytku. Jejich přítomnost lze očekávat především v podlahách, nohách nábytku, dnech skříní a podobně.

Nejlepší ochranou proti dřevokaznému hmyzu je prevence

Ochrana dřeva proti dřevokaznému hmyzu začíná již při skladování. Velkým rizikem je používání dřeva pocházejícího například z polomů nebo takového, které bylo dlouho ponecháno v lese či na venkovní skládce. Dřevo odebírejte pouze u dodavatelů, u kterých jste si jisti odpovídajícími podmínkami pro uskladnění a zpracování. Tam by také měla proběhnout impregnace řeziva proti plísním a dřevokazným škůdcům. Jestliže se vyskytne dřevokazný hmyz, likvidace se provádí podle toho, jaký je stupeň napadení a aktivity hmyzu. U napadení většího rozsahu bude nutno provést nátěr proti dřevokaznému hmyzu na všech dřevěných částech objektu. Na nové dřevo se aplikuje přípravek proti dřevokaznému hmyzu nebo ho můžete nechat impregnovat v tlakové nádobě.

Když už dřevokazný hmyz dřevo napadl

Pokud nebyla použita preventivní opatření k hubení dřevokazných škůdců, dojde na chemické přípravky. Ty jsou určeny k likvidaci škůdců a nejvyšší účinek mají tehdy, použijí-li se v době rojení. V tomto čase se brouci vyskytují mimo úkryty ve dřevě a lze se k nim snadno dostat. Chemický přípravek na hubení dřevokazného hmyzu zůstává pouze na povrchu dřeva nebo těsně pod ním, proto je dobré kombinovat ho s impregnací pod tlakem, popřípadě s mikrovlnným ozářením a následnou aplikací ochranného nátěru, který zajistí, že se hmyz nebude vracet.

Jak fungují přípravky proti dřevokaznému hmyzu

Chemické prostředky nejlépe fungují jako prevence. Jde o jedy, které jsou kontaktní a hubený škůdce je musí požít. Pokud jsou však larvy ukryté v hloubi dřeva, jejich likvidace se nepodaří. Zničena jsou vajíčka a larvy žijící těsně pod povrchem, popřípadě dospělí brouci. Jako likvidační metody se využívají mikrovlnné technologie, gamma záření, plynování či termosanace. Ty pak vhodně doplní právě chemické přípravky, které zabrání opakovanému napadení. Mohou být buď ředitelné vodou, nebo olejové v kombinaci s organickými rozpouštědly. Vodou ředitelné prostředky jsou vhodné pro dřevo s vyšší vlhkostí, olejové pro sušší dřevo. Počet nátěrů se liší podle prostředí – uvnitř stačí dva nátěry venku tři. Preventivní nátěry se vždy vyplatí, mnohem náročnější je zbavit se již zabydlených škůdců.