Tikkurila Valtti Opaque 0,9L + dárek k objednávce nad 1000Kč

Kód: 3189602/Z2 3189602/266 3189602/267 3189602/268 3189602/269 3189602/270 3189602/271 3189602/272 3189602/273 3189602/274 3189602/275 3189602/276 3189602/277 3189602/278 3189602/279 3189602/280 3189602/281 3189602/282 3189602/283 3189602/284 3189602/285 3189602/286 3189602/287 3189602/288 3189602/289 3189602/290 3189602/291 3189602/292 3189602/293 3189602/294 3189602/295 3189602/480 3189602/481 3189602/482 3189602/483 3189602/484 3189602/485 3189602/486 3189602/487 3189602/488 3189602/489 3189602/490 3189602/491 3189602/492 3189602/493 3189602/494 3189602/495 3189602/496 3189602/497 3189602/498 3189602/499 3189602/500 3189602/501 3189602/502 3189602/503 3189602/504 3189602/505 3189602/506 3189602/507 3189602/508 3189602/509 3189602/510 3189602/511 3189602/512 3189602/513 3189602/514 3189602/515 3189602/516 3189602/517 3189602/518 3189602/519 3189602/520 3189602/521 3189602/522 3189602/523 3189602/524 3189602/525 3189602/526 3189602/527 3189602/528 3189602/529 3189602/530 3189602/531 3189602/532 3189602/533 3189602/534 3189602/535 3189602/536 3189602/537 3189602/538 3189602/539 3189602/540 3189602/541 3189602/542 3189602/543 3189602/544 3189602/545 3189602/546 3189602/547 3189602/548 3189602/549 3189602/550 3189602/551 3189602/552 3189602/553 3189602/554 3189602/555 3189602/556 3189602/557 3189602/558 3189602/559 3189602/560 3189602/561 3189602/562 3189602/563 3189602/564 3189602/565 3189602/566 3189602/567 3189602/568 3189602/569 3189602/570 3189602/571 3189602/572 3189602/573 3189602/574 3189602/575 3189602/576 3189602/577 3189602/578 3189602/579 3189602/580 3189602/581 3189602/582 3189602/583 3189602/584 3189602/585 3189602/586 3189602/587 3189602/588 3189602/589 3189602/590 3189602/591 3189602/592 3189602/593 3189602/594 3189602/595 3189602/596 3189602/597 3189602/598 3189602/599 3189602/600 3189602/601 3189602/602 3189602/603 3189602/604 3189602/605 3189602/606 3189602/607 3189602/608 3189602/609 3189602/610 3189602/611 3189602/612 3189602/613 3189602/614 3189602/615 3189602/616 3189602/617 3189602/618 3189602/619 3189602/620 3189602/621 3189602/622 3189602/623 3189602/624 3189602/625 3189602/626 3189602/627 3189602/628 3189602/629 3189602/630 3189602/631 3189602/632 3189602/633 3189602/634 3189602/635 3189602/636 3189602/637 3189602/638 3189602/639 3189602/640 3189602/641 3189602/642 3189602/643 3189602/644 3189602/645 3189602/646 3189602/647 3189602/648 3189602/649 3189602/650 3189602/651 3189602/652 3189602/653 3189602/654 3189602/655 3189602/656 3189602/657 3189602/658 3189602/659 3189602/660 3189602/661 3189602/662 3189602/663 3189602/664 3189602/665 3189602/666 3189602/667 3189602/668 3189602/669 3189602/670 3189602/671 3194450/M39 Zvolte variantu
749 Kč 740 Kč 835 Kč 704 Kč 823 Kč 716 Kč 740 Kč 788 Kč 716 Kč 692 Kč 704 Kč 752 Kč 835 Kč 895 Kč 788 Kč 835 Kč 752 Kč 848 Kč 752 Kč 681 Kč 681 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 681 Kč 848 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 788 Kč 681 Kč 740 Kč 752 Kč 788 Kč 823 Kč 883 Kč 1 002 Kč 740 Kč 823 Kč 764 Kč 788 Kč 859 Kč 1 050 Kč 740 Kč 704 Kč 764 Kč 669 Kč 883 Kč 979 Kč 740 Kč 752 Kč 775 Kč 823 Kč 812 Kč 812 Kč 740 Kč 669 Kč 752 Kč 775 Kč 848 Kč 775 Kč 740 Kč 764 Kč 788 Kč 835 Kč 883 Kč 823 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 823 Kč 883 Kč 764 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 775 Kč 740 Kč 788 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 788 Kč 704 Kč 692 Kč 740 Kč 752 Kč 775 Kč 716 Kč 752 Kč 764 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 812 Kč 704 Kč 740 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 775 Kč 740 Kč 681 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 764 Kč 681 Kč 823 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 669 Kč 692 Kč 740 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 775 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 764 Kč 716 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 704 Kč 681 Kč 775 Kč 740 Kč 775 Kč 764 Kč 775 Kč 788 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 764 Kč 859 Kč 692 Kč 740 Kč 740 Kč 764 Kč 775 Kč 764 Kč 692 Kč 740 Kč 764 Kč 848 Kč 764 Kč 788 Kč 775 Kč 740 Kč 752 Kč 764 Kč 788 Kč 740 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 764 Kč 788 Kč 859 Kč 775 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 740 Kč 704 Kč 644 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 716 Kč 704 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 788 Kč 740 Kč 704 Kč 740 Kč 752 Kč 752 Kč 775 Kč 681 Kč 740 Kč 740 Kč 764 Kč 740 Kč 692 Kč 669 Kč 704 Kč 740 Kč 752 Kč 740 Kč 752 Kč 669 Kč 716 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 669 Kč 692 Kč 692 Kč 740 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 692 Kč 848 Kč 740 Kč 740 Kč 740 Kč 752 Kč 692 Kč 692 Kč 990 Kč od 644 Kč 619 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 690 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 592 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 592 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 690 Kč bez DPH 740 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 690 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 701 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 701 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 730 Kč bez DPH 828 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 710 Kč bez DPH 868 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 553 Kč bez DPH 730 Kč bez DPH 809 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 671 Kč bez DPH 671 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 553 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 701 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 690 Kč bez DPH 730 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 730 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 592 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 671 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 680 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 553 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 592 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 710 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 701 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 710 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 532 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 592 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 651 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 640 Kč bez DPH 563 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 631 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 553 Kč bez DPH 582 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 553 Kč bez DPH 592 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 553 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 701 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 612 Kč bez DPH 621 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 572 Kč bez DPH 818 Kč bez DPH od 532 Kč bez DPH
SKLADEM (>20 ks) SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM SKLADEM Zvolte variantu
vzornik facade
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

polomatná bezzápachová akrylátová barva určena speciálně pro použití v exteriéru

 

Detailní informace

banner-product-detail
Potřebujete poradit s výběrem?
+420 722 652 777
(po-pá: 8:00-16:00)
Položit dotaz
90 % produktů skladem
PRODUKTŮ SKLADEM
Garance kvalitního nátěru
GARANCE KVALITNÍHO NÁTĚRU
Největší výběr barev na dřevo
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
barev na dřevo v ČR

Detailní popis produktu

Tikkurila VALTTI OPAQUE (VIHNA)

Jedná se o polomatnou bezzápachovou akrylátovou barvu určenou speciálně pro použití v exteriéru. Barva je vodouředitelná. Tikkurila VALTTI OPAQUE vyniká zejména velmi dobrou odolností vůči povětrnostním podmínkám, je pružný, trvanlivý, reguluje vlhkost a nepraská. Nátěr s touto barvou je nenáročný na údržbu a neodlupuje se.

Tento produkt se hodí pro nové povrchy, ale i povrchy dříve ošetřené nátěry, mořidly na dřevo nebo poloprůhlednými barvami. Například vnější dřevěné stěny, podbití, okna, rámy atd. Barvu lze použít pro hladké a řezané dřevěné povrchy a pro impregnované dřevo. Nedoporučujeme použití pro podlahy!

 

Výhody Tikkurilla VALTTI OPAQUE:

 • Reguluje vlhkost
 • Nepraská
 • Neodlupuje se
 • Odolný vůči povětrnostním vlivům
 • Pružný
 • Snadná údržba

 

Tikkurilla VALTTI OPAQUE se hodí pro:

 • Dřevěné rámy
 • Okna
 • Podbití
 • Vnější dřevěné stěny
 • Další povrchy v exteriéru

 

Práci s tímto produktem zvládne každý řemeslník a kutil

Povrch by před aplikací měl být suchý, čistý, zbavený všech nečistot a mastnoty.

Doba schnutí pro další nátěr 2 hodiny.

Vlhkost povrchu by neměla být více než 20%.

Před aplikací produkt důkladně promíchejte.

Dbejte údajů uvedených v technickém listě.


Pokud vám zůstane nátěr jak jej skladovat ?

 • Skladujte v suchu v důkladně uzavřeném originálním obalu a chraňte před mrazem. 

 • Malý zbytek nevyužitého prostředku přelít do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění.

  Když vám barva zbyde, plechovku pečlivě zavřete a otočte ji dnem vzhůru, aby se zamezilo přísunu vzduchu. Můžete si ji tak bez starostí schovat na příští rok.

 

Jak vám zboží přijde zabalené ?

Zboží pečlivě balíme do speciálně vyrobených 3 vrstvých kartonových krabic. Volný prostor vyplňujeme kartonovou vlnou, celé balení je jednoduše recyklovatelné.

 

Většinu olejů, lazur, barev a laků máme skladem a odesíláme ihned


Informace o jednotlivých přepravních společnostech (DPD,PPL,Geis a Česká Pošta) a odběrových místech jsou na stránce Přeprava.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží, které se míchá na objednávku, nelze u tohoto zboží uplatnit 14-ti denní lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy a následné vrácení zboží, protože se k takovémuto zboží 14 denní lhůta na vrácení zboží nevztahuje.  

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Tikkurila VALTTI OPAQUE (Vodou ředitelná silnovrstvá akrylátová krycí barva na dřevo)
Objem v litrech: 0,9L
Základní barva: Bezbarvá
Výtěžnost při jednom nátěru:: 8 - 10 m2/l
Orientační cena za m2 při jednom nátěru: 62Kč/m2
S BALENÍM natřete PLOCHU (při jednom nátěru):: 8,1m2
Výtěžnost při jednom nátěru (NAHRUBO OPRACOVANÉ DŘEVO): 6m2
5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
JS Avatar autora | 28.8.2020
Tuto barvu jsem si objednal již několikrát, mám s ní výborné zkušenosti, dobře se natírá, dobře kryje (je pravda že musím přetírat minimálně jednou, ale já si barvu pro lepší aplikaci ředím poměrně dost.) Mohu jen doporučit.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: