Tesařík aneb tipy jak se ho zbavit

Tesařík patří do čeledi Tesaříkovitých a krom toho nejznámějšího, tesaříka krovového, čítá něco přes 20 000 druhů. Na první pohled se jedná o nenápadného a neškodného brouka, který vyniká dlouhými tykadly a krom České republiky, potažmo Evropy je možné ho najít i v Asii, Americe nebo Austrálii. Většina tesaříků potřebuje ke svému životu dřevnatý porost, ideální je dřevo vlhké, dále trouchnivějící pařezy nebo pořezané kmeny stromů. Tesařík ovšem nepohrdne ani dřevem zpracovaným.

Nejrozšířenější druhy tesaříka

V rámci České republiky je nejrozšířenější tesařík krovový, smrkový, modřínový, skladištní, fialový nebo dubový. Jak název napovídá, najdeme je v porostech jehličnatých i listnatých stromů. Pokud do dřeva již proniknou a dojde k nakladení vajíček a vylíhnutí larev, je nutné dřevo co nejdříve chemicky nebo fyzikálně ošetřit. K tomuto se využívají pouze preparáty, které jsou schváleny a neohrožují tak svými účinky nikoho dalšího.
Tesařík krovový je v našich končinách ten nejznámější a pokud dojde k napadení dřeva larvami, je možné po odstranění kůry spatřit drobné, ale patrné důlky. Tento brouk je z hlediska člověka škůdce, který je největší hrozbou pro jehličnany. Typické je pro něj černé lesklé zbarvení, drobné chloupky v okolí hlavy a jemná tmavá tykadla. Napadá jak neopracované dřevo smrků, jedlí, modřínů, borovic, tak například i dřevostavby nebo krovy domů. Nepohrdne ani nosnými trámy střechy nebo palivovým dřevem. Když samice objeví dřevo vhodné k životu, začne vyhledávat mezery a štěrbiny, které by byly ideální pro nakladení vajíček. Do jednoho vrhu dojde k umístění až 200 vajíček, které jsou vpravovány do otvorů hlubokých zhruba 2 cm. Důvodem je ochrana larev před vnějšími klimatickými změnami, dostatek prostoru pro růst, ochrana před ptáky a v neposlední řadě zajištění snadno dosažitelné potravy. Po nakladení vajíček dochází k jejich postupnému posilování a za 2 až 3 týdny k vylíhnutí larev.

tesarik krovovy 2

Obr. č.1. dospělý jedinec tesaříka krovového

Když je larva schopná samostatného života, začíná pomalu hloubit cestičky. Čerstvě vylíhnutí jedinci se vyskytují nejčastěji v mladém jarním dřevě, je měkké a plné potřebných látek pro růst. Postupem času sílí a z povrchů se po milimetrech prokousávají hlouběji. V tento moment se stávají z larev požerky. Tito malí a nenápadní živočichové konzumují převážně bělové dřevo. V ojedinělých případech je možné, že se z povrchu larvy prokoušou až do jádra stromů. Zde je jejich existence prakticky neodhalitelná, jelikož se pohybují, žijí a budují cestičky pod povrchem, který je člověku skryt. V případě takto invazivního napadení je dřevo v celém svém půdorysu znehodnoceno-pomalu se rozpadá na drť. Struktura chodeb připomíná malou závodní dráhu a drobné tunely jsou opět hostitelskou půdou pro jiný dřevokazný hmyz. I když jsou larvy brouka ukryty ve dřevě, je možné je slyšet. Charakteristické je vrzání až škrábání.

Důlky ve dřevě způsobují náchylnost k poškození vodou, mrazem nebo suchem, ale naopak jsou ideální pro proniknutí kapek deště a udržení vlhkosti i v trouchnivějících pařezech. Tyto podmínky jsou pro život larev naprosto vyhovující. Při vlhkosti zhruba 25-30 % a teplotě vzduchu okolo 30 °C se malým zárodkům tesaříka žije nejlépe. Pokud hranice vlhkosti klesne pod 10 %, stává se pro novou kolonii drobných škůdců smrtící. Jejich vývoj není zdaleka tak rychlý, jako u jiných živočichů. Od vylíhnutí larvy po její přeměnu na dospělce uběhne řada let. Pokud jsou podmínky vyhovující a larva není ničím rušena, může k přeměně dojít již za 3 nebo 4 roky. Výjimkou ovšem není ani 10 nebo dokonce 15 let. Těsně před přeměnou se dorůstající larvy prokousávají zpět k povrchu dřeva, kde hledají pomyslné místo pro zakuklení. Celý proces je už poměrně rychlý a za zhruba 3 týdny je dospělec na světě. Po vylíhnutí dochází k ztrátě schopnosti přijímat potravu a brouci zhruba do měsíce umírají.

larva tesarika krovoveho 2

Obr. č. 2. larva tesaříka krovového

Jak tesaříci vypadají?

Brouk tesaříka bývá obvykle zbarven do hněda. Tělo je dlouhé zhruba 1-2 cm (v případě těch menších druhů jako je tesařík krovový nebo dubový). Na těle jsou patrné příčné pruhy, které je možné zpozorovat na krovkách. Larvy jsou bílé s výjimkou hlavy, která je tmavá a lesklá. Tělo bývá ze stran pokryto žlutými drobnými chloupky. Tykadla dospělců jsou tmavá a tenká a zasahují zhruba do půli krovek, naopak třeba tykadla tesaříka obrovského jsou delší než celé jeho tělo, které může dosáhnout až 6 cm. Tesařík obrovský je tmavě hnědý, lesklý a specifický obrovskými larvami, které měří až 10 cm.

tesarik obrovsky 2

Obr. č. 3. tesařík obrovský

Brouků z čeledi Tesaříkovitých je nepřeberné množství a jejich drobné vizuální odchylky a místo výskytu je diferencuje dle různých druhových jmen. Například tesařík fialový je považován za největšího škůdce neodkorněného dřeva. Je pro něj typické modro nebo fialovo černé lesklé zabarvení.

tesarik fialovy 2

Obr. č. 4. dospělec tesaříka fialového

Z hlediska listnatých dřevin je za škůdce č.1 označen Tesařík skladištní. Je charakteristický dlouhým, úzkým a plochým tělem. Povrch těla je žluto-hnědý s prvky modré, fialové nebo zelené. Krovky svou délkou přesahují délku těla.

tesarik skladistni 2

Obr. č. 5. tesařík skladištní

larva tesarika skladistniho 2

Obr. č. 6. larva tesaříka skladištního

Kde můžeme tesaříky najít?

Tesaříci patří společně s červotoči k nejrozšířenějšímu a nejobávanějšímu dřevokaznému hmyzu. Obecně napadají všechno dřevo, které je ohroženo z hlediska vlhkosti, stykem se zemí, spárami, kam zatéká voda nebo jen stářím a chatrností. Výjimkou není napadení krovu, které pokud není zastaveno včasně, může napáchat poměrně vysoké škody. Tesaříka je možno najít i v bytě, kde vrže, škrábe a pod dřevěným nábytkem nebo konstrukcemi se objevují malé hromádky dřevěného prachu, popřípadě pilin.

Jak likvidovat tesaříka?

Zbavit se tesaříka není úplně tak jednoduché, nicméně, je to možné. V případě tohoto hmyzu se využívají k boji a hubení různé prostředky a postřiky. K nejúčinnějšímu způsobu sanace patří využití hloubkové tlakové injektáže, která drobné larvy úspěšně zahubí. Společně s hmyzem likviduje i dřevokazné houby a plísně. Méně invazivní je postřik nebo nátěr, který sice některé jedince blíže povrchu zahubí, nicméně uvnitř dřeva jich může přežít dalších několik set. Nátěrové a postřikové látky plní spíše funkci preventivní. Při likvidací tesaříků pomocí tlakové injektáže dochází k navrtání dřeva do hloubky zhruba 25-30 cm (záleží na napadeném materiálu), kam se poté vstřikují fungicidy (chemické prostředky k hubení hub) a insekticidy, které mají fatální účinek na dřevokazný hmyz včetně jeho vajíček i larev.

Proces boje proti broukům probíhá pod tlakem 25-30 barů. Po úspěšné aplikaci dojde ještě k chemickému postřiku, který takto ošetřené dřevo zakonzervuje. Dále je možné využití i jiných nežli chemických způsobů. Jedná se o fyzikální hubení, které probíhá pomocí dezinfekce horkým vzduchem. Je možná aplikace gama záření, ultrazvukovým a rentgenovým zářením, popřípadě je možné využít i vysokofrekvenční elektrický pól. V rámci boje s tesaříky je ale důležitá prevence a včasné odkornění dřeva, které by se mohlo stát potencionálním hostitelem kolonie larev.